Gratis Boeken Downloaden - Het digitale lezen begint hier!

Vandaag verschijnt de nieuwe editie van mijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’ - Rutger Bregman

Vandaag verschijnt de nieuwe editie van mijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’ - Rutger Bregman submitted by decorrespondent to decorrespondent [link] [comments]

GRATIS 122 Page E-Boek van Earthling Ed

https://earthlinged.org/ebook
Even naar beneden scrollen voor de Nederlandstalige versie.
Intro uit het boek:
"Hoi, ik ben Ed en bedankt voor het downloaden van mijn e-boek! Ik heb dit e-boek gemaakt met als doel een hulpmiddel te creëren dat veganisten kunnen gebruiken om hen te leren de meest voorkomende excuses die mensen gebruiken om te rechtvaardigen dat zij niet veganistisch worden en dieren schade aan blijven richten, te ontkrachten en dit te beargumenteren."
submitted by midside to VeganNL [link] [comments]

Verbredering Amsterdams Rijnkanaal 1981

Voor de liefhebber een fotoboek met de gehele verbreding in beeld gebracht met technische gegevens en aanneemsom. Dit naslagwerk is gemaakt door medewerker van Rijkswaterstaat . Als je interesse hebt dan mag je dit boek gratis hebben.
link naar een aantal foto’s
submitted by Lipstick1805 to thenetherlands [link] [comments]

Ontvang het boek Feest gratis bij je bestelling

Ontvang het boek Feest gratis bij je bestelling submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Boek, Winterbloei van Jan Wolkers gratis

Boek, Winterbloei van Jan Wolkers gratis submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Gratis boek Haaientanden

Gratis boek Haaientanden submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Schermshot uit mijn duits boek voor gratis opwillems.

Schermshot uit mijn duits boek voor gratis opwillems. submitted by Braksa to cirkeltrek [link] [comments]

2 actieproducten voor de halve prijs met gratis Royal Beauty boek twv €16,99

2 actieproducten voor de halve prijs met gratis Royal Beauty boek twv €16,99 submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Gratis boek of 20% korting op duurste aankoop dmv bon (WTC Leeuwarden)

Gratis boek of 20% korting op duurste aankoop dmv bon (WTC Leeuwarden) submitted by funske123 to De_beste_deals [link] [comments]

Hoop voor het papieren boek: Mees (17) heeft gratis boekenophaalservice

Hoop voor het papieren boek: Mees (17) heeft gratis boekenophaalservice submitted by FrenkAnderwood to thenetherlands [link] [comments]

Dit jaar bij Nederland leest, Democratie! Na het invullen van een korte enquête kan je een gratis boek ophalen in de bieb!

Dit jaar bij Nederland leest, Democratie! Na het invullen van een korte enquête kan je een gratis boek ophalen in de bieb! submitted by Maishaga to thenetherlands [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Jetten over de nieuwe tariefstructuur van de IC Amsterdam – Brussel

Geachte voorzitter,   Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Jetten (D66) over de nieuwe tariefstructuur van de IC Amsterdam – Brussel.   Vraag 1   Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘IC Brussel: Weekendretour tot 70% duurder, enkeltjes juist tot 50% goedkoper’?   Antwoord 1   Ja.   Vraag 2   Kunt u aangeven hoe de prijzen voor deze trein veranderen afhankelijk van het tijdstip van het kopen van het kaartje en de reis? Is er daarbij voor de meeste reizigers sprake van een prijsstijging of een -daling?   Antwoord 2   NS maakt in de nieuwe tariefstructuur op hoofdlijnen onderscheid tussen twee categorieën treinkaartjes, namelijk kaartjes met een standaardtarief en kaartjes met een kortingstarief (‘Early Bird’-kaartjes). Het nieuwe standaardtarief is grosso modo gelijk gebleven, wel is een aanpassing gedaan vanwege indexatie en vanwege de nieuwe route. Het verschil met de oude tariefstructuur zit met name in de manier waarop NS voordeeltarieven hanteert.   Het standaardtarief blijft, net als het oude standaardtarief, op alle dagen geldig, te koop tot en met de dag van vertrek en te gebruiken in combinatie met abonnementen en kortingskaarten. Nieuw aan het standaardtarief is dat kinderen tot en met elf jaar bij online boeking gratis meereizen en dat reizigers hun boeking gratis kunnen annuleren tot en met de dag van vertrek.   Wat de kaartjes met een kortingstarief betreft, heeft NS ervoor gekozen om reizigers te bewegen om meer doordeweeks te reizen in plaats van in het weekend als de treinen drukker zijn. Daarom geldt voor de ‘Early Bird’-kaartjes een lagere prijs voor reizen doordeweeks (op maandag tot en met donderdag) dan voor reizen in het weekend (op vrijdag tot en met zondag). Met ‘Early Bird’-kaartjes reizen reizigers, onafhankelijk van het tijdstip, tegen kortingstarief als zij tot zeven dagen voor vertrek een kaartje kopen. De mogelijkheid vervalt om tot op de dag van vertrek voordeelretourtickets te kopen.   NS kan op dit moment niet zeggen of voor de meeste reizigers sprake is van een prijsstijging of een -daling, omdat dit afhangt van de termijn van het boeken van de reis, en van het moment van reizen. De verwachting is dat meer mensen doordeweeks zullen gaan reizen in plaats van in het weekend, maar dit zal in de praktijk moeten blijken.   Voor een reis van Amsterdam naar Brussel levert de nieuwe tariefstructuur de volgende prijswijzigingen (voor reizen in de tweede klas) op:   Retour Amsterdam-Brussel   STANDAARDTARIEVEN   KORTINGSTARIEVEN   Oud retourtarief (zonder korting)   € 90,80   Oud tarief weekendretour   Oud tarief superdagretour**   € 54,60   € 58,00   Nieuw retourtarief (zonder korting)   € 93,60   Nieuw retourtarief* ‘Early Bird’ (weekend)   Nieuw retourtarief* ‘Early Bird’ (doordeweeks)   € 66,00   € 50,00   Enkele reis Amsterdam-Brussel   STANDAARDTARIEVEN   KORTINGSTARIEVEN   Oud enkeltarief (zonder korting)   € 45,40   Nieuw enkeltarief ‘Early Bird’ (weekend)   Nieuw enkeltarief ‘Early Bird’ (doordeweeks)   € 33,00   € 25,00   Nieuw enkeltarief (zonder korting)   € 46,80   * Deze tickets worden niet standaard als retourticket aangeboden. De reiziger koopt twee enkele reizen van respectievelijk € 33,00 per enkele reis in het weekend en € 25,00 per enkele reis doordeweeks.   ** Te gebruiken op maandag tot en met donderdag na 9:00 uur ’s ochtends.   Vraag 3   Hoe plaatst u de timing van de Nederlandse Spoorwegen (NS) om met deze tariefvoorstellen te komen afgezet tegen de introductie van de Intercity Brussel via de hogesnelheidslijn (HSL) die jaren heeft geduurd?   Antwoord 3   Zoals hiervoor aangegeven is de aanpassing van het standaardtarief ingegeven door de nieuwe route over de HSL-Zuid en indexatie. Voorts heeft NS aangegeven de omklap van de IC Brussel naar de HSL-Zuid een logisch moment te vinden om veranderingen in de tariefstructuur door te voeren en te communiceren richting de reizigers. De afweging over de timing laat ik aan NS.   Vraag 4   Deelt u de inschatting dat het begrijpelijk is dat de NS via prijsvoordelen wil toewerken naar een betere benutting van de zitplaatscapaciteit op doordeweekse dagen, maar dat dit vooral ten koste zal gaan van expats en studenten die in Brussel of Nederland werken/studeren en uitsluitend van het weekendticket gebruik kunnen maken?   Antwoord 4   In de vervoerconcessie is bepaald dat NS (samen met NMBS), de tarieven van de IC Brussel vaststelt binnen de kaders van de Internationale Spoorwegunie. De vervoerders zijn bij het bepalen van de prijs gebonden aan basisafspraken over het tarievenaanbod en bijkomende voorwaarden. De consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov hebben een adviserende rol. De vervoerders hebben conform deze kaders gehandeld.   NS wil met de nieuwe tariefstructuur het gebruik van de IC Brussel aanmoedigen op momenten dat er een overschot aan zitplaatscapaciteit is (maandag t/m donderdag) en omgekeerd treinen ontlasten die overbezet zijn. Ik heb begrip voor dit principe, maar ben kritisch op de uitwerking ervan. Reizen in het weekend wordt altijd duurder. De mate waarin is afhankelijk van het moment van boeken. Op dit moment is het nog onduidelijk of de doelstellingen van NS met de nieuwe tariefstructuur kunnen worden gerealiseerd. Dat moet in de praktijk blijken.   Vraag 5   Vindt u dat de termijn waarin vroegboektickets online gekocht dienen te worden (minimaal zeven dagen voorafgaand aan de reis) redelijk is?   Antwoord 5   Ik hecht aan een evenwichtige en flexibele tariefstructuur. Net als de consumentenorganisaties heb ik mijn bedenkingen bij de vroegboektermijn van zeven dagen. De consumentenorganisaties hebben NS geadviseerd om een termijn van drie in plaats van zeven dagen aan te houden. NS heeft hen laten weten het inkorten van de termijn van zeven naar drie dagen in overweging te willen nemen. NS heeft aan de consumentenorganisaties toegezegd de reacties op de vroegboektermijn van zeven dagen te monitoren en neemt de resultaten daarvan mee in de eerste evaluatie van de nieuwe tariefstructuur. NS heeft aangegeven dat het praktisch niet mogelijk is om per direct veranderingen in de nieuwe tariefstructuur door te voeren. De nieuwe structuur is al in gebruik genomen op 9 april jl. en NS moet wijzigingen in de tariefstructuur afstemmen met NMBS.   De evaluatie stond gepland in het najaar van 2018, maar gezien de aard en mogelijke impact van de veranderingen heb ik NS gevraagd om de evaluatie eerder uit te voeren. NS heeft aangegeven dit te zullen doen en de evaluatie uit te voeren drie maanden na de invoering van de nieuwe tariefstructuur.   De evaluatie moet de feiten over de nieuwe tariefstructuur boven tafel brengen. Ik verwacht van NS dat zij daarbij kritisch kijkt naar de lengte van de vroegboektermijn, het effect op het reizigersgedrag in het weekend en doordeweeks, en de hoogte van de tarieven. De uitkomsten van de evaluatie zal ik in afstemming met de consumentenorganisaties wegen en met NS bespreken.   Vraag 6   Deelt u de mening dat spontane daguitstapjes naar de Randstad, Antwerpen of Brussel hierdoor worden ontmoedigd?   Antwoord 6   Uit de evaluatie zal blijken welke invloed de nieuwe tariefstructuur heeft op het reizigersgedrag.   Vraag 7   Welke mogelijkheden ziet u om de trein in de toekomst aantrekkelijker te maken voor grensoverschrijdende reizen?   Antwoord 7   Ik vind het belangrijk om de trein aantrekkelijker te maken voor grensoverschrijdende reizen en daarmee een duurzaam alternatief voor de luchtvaart te bieden op korte afstanden, mede in het licht van motie Kröger (Kamerstukken II, vergaderjaar 2017/2018, 34 775 A, nr. 30).   Ik zie de introductie van de Eurostar treindienst naar Londen, waarover ik uw Kamer op 3 april jl. geïnformeerd heb (Kamerstukken II, vergaderjaar 2017/2018, 29 984, nr. 762) dan ook als een mooie stap. Daarnaast heb ik uw Kamer in dezelfde brief geïnformeerd over de nieuwe bestemmingen van Thalys naar Charles de Gaulle en Marne la Vallée vanaf april 2019. Ook deze treindienst levert een bijdrage aan de duurzame ambities van het kabinet om de trein een aantrekkelijk alternatief te laten zijn voor het vliegtuig.   In een breder kader heb ik uw Kamer ook toegezegd dat ik voor de zomer kom met een overzicht van de stand van zaken op de belangrijke internationale verbindingen alsook een analyse van de mogelijkheden die internationale spoorverbindingen bieden ten opzichte van de luchtvaart.   Hoogachtend,   DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,   S. van Veldhoven - Van der Meer
  Datum: 19 april 2018    Nr: 2018D25543    Indiener: S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

~~NEW~~ The Measure of a Lady (2006),look na,,pc.e-czytnik.,.libreria.italiano

.
.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

The Measure of a Lady (2006)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
The.,Measure. ,of.a Lady (2006) leabhar-loidhne
Livre,.The,Measure. ,of a. Lady.,(2006) .ZippyShare
The .,Measure .of ,a, Lady (2006) läs,online,.pdf gratis
Télécharger The Measure,of.a,Lady, .(2006) anglais
The.Measure. of. a.,Lady, (2006)., buch von.lenovo frei
Boka,The Measure, .of.a,.Lady., (2006),.pdf
Audiobook The Measure of.a,Lady.(2006) kostenlos
Ücretsiz,The. Measure.of .a, .Lady ,(2006)., macbook okundu
The. Measure. ,of,a Lady (2006).,libro,.letto ,online
Livre.The. Measure of a.Lady, (2006).RapidShare
Buch. The., Measure.of .a Lady. ,(2006).,ZippyShare
Livre. The.,Measure of, a.Lady .(2006) ,OneDrive
The.,Measure. ,of.a. ,Lady.(2006). epub ,free
book, cheap. book The Measure of a,. Lady. (2006)
The,Measure., of.a. ,Lady (2006) .leabhar .,gun., phàigheadh
The. Measure of.a ,.Lady. (2006),.ókeypis, .bók
Livro.,The.Measure of .a.Lady ,(2006),.MediaFire
Livre,The Measure,. of a Lady,. (2006).lire
Lataa,. The.,Measure, of ,.a.Lady ,(2006) ,torrent., isoHunt
The Measure.of .,a, Lady.(2006) ,gratis .mobiel
Číst zdarma ,The.,Measure of,a,Lady.,(2006). ipad
Pobieranie., pliku, The ,Measure,of.a.Lady (2006).txt
Livro.,The,Measure of,a .Lady.,(2006) 4Shared
The. Measure,of.,a,Lady,.(2006) .,ebook, .ücretsiz,.indir
The ,Measure, of a.Lady (2006).darmowy telefon
Originalbuch The.,Measure. of,.a. ,Lady. (2006)
Free .The.Measure ,of. a.,Lady, (2006),macbook,.read
audiobook.,The,Measure.,of .a. Lady,.(2006), Saor an-asgaidh
Kniha ,.The., Measure of,.a,.Lady,.(2006)., RapidShare
Buch ,The,. Measure.of,.a Lady (2006) RapidShare
The,Measure,of .,a,Lady ,(2006), boek,voor mac
download .The, Measure. of. ,a, .Lady (2006), without .account
The,.Measure,of ,a,Lady (2006),libro., per .ibooks
Livre. ,The ,Measure.,of a,.Lady (2006) .MediaFire
Android.,için,.The Measure.of.a,Lady (2006) ,.nolu.kitap
Lataa The.,Measure,of a.Lady (2006) ,android
Boek The.Measure.of a,.Lady ,(2006),pc, gratis
Boek,The Measure. of,.a .Lady.(2006),.SkyDrive
Boek,.The Measure,of .,a Lady,. (2006). iCloud
The.Measure, of,a Lady .(2006),bok.från,motorola ,läs
Bók The, Measure of,.a .,Lady ,(2006), zipshare
Download ,vollständiges.Buch ,The .Measure of,. a, Lady (2006)
Thepiratebay.The,Measure, of,a,Lady,.(2006) torrent.,télécharger
Libre .The,.Measure of .a,Lady (2006),descarga. a ,través .de, uTorrent
The ,.Measure.of ,a,Lady, (2006). ,lataa.,torrent
The ,Measure ,of, a,Lady ,(2006) bók. frá htc. netinu
The ,Measure,of .a,Lady. (2006).,Hörbuch
The,Measure ,of, a.,Lady. ,(2006),.leabhar,airson., iBooks
Libro .The .Measure of.,a,Lady (2006)., download
The.,Measure.of, a Lady.,(2006),ebook,.download ,.grátis
Buch The .Measure.of,a Lady ,(2006) ipad frei
The Measure, of a.,Lady,(2006).ókeypis., txt
The .Measure. of. a. Lady, (2006),sniði, txt .pdf
The Measure,of ,a.,Lady (2006) libre., fb2
Baixe.The, .Measure .of, a,Lady,(2006), .torrent.isoHunt
The Measure,.of,.a.,Lady. (2006).,txt.,gratuito
Boek.The. Measure of a,.Lady. ,(2006) boek gratis, van de ,Galaxy
Livro .The Measure.,of a. Lady (2006) docs
The. Measure .,of. a.,Lady.(2006) .bók,frá ,lenovo, ókeypis
submitted by ripourthominap to ruraltalk [link] [comments]

GRATIS download t/m/23 aug 2017: Eboek "je Eigen E-boek" (daarna 0.99 euro)

submitted by McCreativeNL to schrijvers [link] [comments]

Nieuwste boek van Dimitri Verhulst Spoo Pee Doo met legale gratis download

De Vlaamse auteur Dimitri Verhulst heeft een nieuw boek uit, genaamd Spoo Pee Doo.
Europa staat in brand, maar onverschillig bestellen we nog een glas. Verdedigen we onze vrijheden, of verdedigen we onze leegte?
Terreur is niet blind, sterker nog, hij heeft het gemunt op onze westerse verworvenheden. Europa beeft en siddert, voelt zich door een reveille van godsdienstfanatisme plotsklaps teruggeworpen naar een era die het definitief verlaten dacht te hebben. Dimitri Verhulst schreef er een roman over: ‘Spoo Pee Doo’. Hebben we onze monsters zelf gevoed? De urgentie aan antwoorden en oplossingen kan niet worden ingelost. Maar, in alle machteloosheid misschien, we kunnen de aanslagen van gruwel beantwoorden met aanslagen van schoonheid, aanslagen van literatuur. De inkt moet vloeien, omdat ook hem de droogte dreigt te worden opgelegd.
Over de botsing tussen godsdienstfanatisme en vrijheden, van wat dan ook.
Goodreads Hebban
En de komende drie weken is dit boek in 4 verschillende talen hier legaal te downloaden: https://dimitriverhulst.wetransfer.com/ Daar staat ook een audioboek ter download.
(voor meer info, lees dit krantenartikel hierover)
submitted by madjo to theNetherlandsFree [link] [comments]

Unshakable (boek en gratis podcast) van Tony Robbins

Ik vond de podcast het zeer waard om in de trein te luisteren. Deze gratis (zeer korte) podcast, voornamelijk over de psychologische kant van investeren, kan je hier beluisteren: https://itunes.apple.com/nl/podcast/unshakeable-by-tony-robbins/id1207627404?l=en&mt=2&i=1000381395332
Heeft iemand anders deze al geluisterd/gelezen? En het vorige boek over geld van Tony Robbins? Vonden jullie dit nuttig? Al is het gericht op Amerikanen?
submitted by sufkop to DutchFIRE [link] [comments]

Gratis boek van Beemsterkaas: Lang Leve Oud

Gratis boek van Beemsterkaas: Lang Leve Oud submitted by maanwel to cirkeltrek [link] [comments]

Duurzame ETFs: waar op letten?

Hallo! Ik wil binnenkort mijn eerste stappen zetten in de wereld van beleggen en kan nog wel wat aanwijzingen gebruiken. Ter informatie eerst even dit:
• € 25.000 nu in te leggen en daarna een maandelijks bedrag van +- €1000
• 35 jaar oud, horizon van zo’n 25 jaar (mag ook langer maar rond m’n 60e stoppen met werken zou leuk zijn en anders is het vooral bedoeld als appeltje voor de dorst later). Ik wil beleggen in ETFs met buy-and-hold strategie.
• Beleggen is helemaal nieuw voor mij. Sinds ik heb besloten dit te willen gaan doen heb ik een boek gelezen over het onderwerp, een podcast-serie geluisterd (Jong Beleggen, trouwens wel een aanrader voor noobs zoals ik die alle basisbegrippen willen leren) en natuurlijk veel op internet gezocht en gelezen.
• Ik wil absoluut alleen beleggen in duurzame fondsen. Liefst een mix van een wereldwijde ETF (bijv 60% met uitsluiting van bedrijven die handelen in wapens, tabak, olie etc) en niche ETFs (bijv 20% clean energy en 20% water). Wellicht naarmate ik ouder word ook obligaties inbrengen.
• Allereerste idee was fonds bij ASN. Tijdens onderzoek (boek, podcast etc) erachter gekomen dat dit relatief duur is. Uiteindelijk uitgekomen bij De Giro maar er toen achter gekomen dat die geen duurzame ETFs in de kernselectie heeft.
• Dat betekent dus dat transacties in de door mij gewenste soorten ETFs bij De Giro kosten met zich meebrengen. Jammer, maar dat heb ik er vanuit morele overtuigingen toch voor over.
Mijn grote vraag is nu... is De Giro nu eigenlijk nog steeds de voor de hand liggende keuze? Ik begrijp dat veel mensen voor deze broker kiezen omdat je gratis transacties kan doen binnen hun kernselectie. Dit is voor mij dus niet aan de orde want ik heb geen interesse in de kernselectie. Zijn er andere brokers die ik op basis van deze kennis mee zou moeten nemen in mijn overwegingen?
Begrijp ik goed dat als ik bij De Giro zit en ik maandelijks €1000 aan investeringen wil verdelen over drie ETFs ik dus ook driemaal de transactiekosten betaal? (= ongeveer 120 per jaar en dus €3.600 over 30 jaar alleen al aan kosten)
En op welke zaken kan ik nog letten bij mijn keuze voor ETFs als het gaat om het verder zoveel mogelijk laag houden van de kosten? TER? Dividendlekkage? De beurs waaraan ze genoteerd staan? Tips zijn zeer welkom. Ik neem voor lief dat ik wat hogere kosten zal hebben door mijn keuze voor duurzaam beleggen, maar wil wel heel graag inzicht hebben in hoe ik binnen die categorie toch onnodige kosten kan vermijden. Dank!
submitted by fraying_carpet to DutchFIRE [link] [comments]

Afrikaanse Netflix Film/serie

Liewe Suid-Afrikaners,

Ek is Nederlands en ek soek 'n Afrikaanse film of serie wat ek op Netflix kan kyk. Ek probeer Afrikaans te leer en ek het baie boeke gelees, maar nu soek ek dus films of series. Het julle ideëe? Dit hoef nie op Netflix te wees nie, maar ek wil dit gratis of goedkoop kan stream.
(Vergeef my als ek foute het gemaak in my Afrikaans hier)
Baie dankie
submitted by BramJoz to afrikaans [link] [comments]

Corona-proof DnD spelen

Goedendag,
Nu we allemaal ander halve meter afstand moeten houden en DnD spelen wat minder makkelijk is, heb ik hier veel linkjes om toch met een grotere afstand DnD te spelen. Zelf ben ik begonnen te DMen een paar maanden geleden en samen met de kosten van het reizen elke week, is het voor mij makkelijker om online DnD te spelen. De interactie is wel minder leuk, moet ik toegeven, maar het is wel allemaal corona-proof.
Heb je zelf nog links die hier niet bij staan? Comment en ik voeg ze toe, zo hebben we een mooie overzichtelijke lijst.
Work in progress!

DnD Platforms - Virtual Tabletops

Alle platformen waarmee je DnD kan spelen. Hiermee bedoel een character creator, dit soms samen met een map creator.

Map creators

Handige websites en programma's om makkelijk mappen te maken voor je campagne voor beide digitaal en om te printen.

Books, characters and names

Ben je op zoek naar digitale boeken, hulp met het maken van characters (voor je PC of NPCs) en name generators, zoek dan niet verder.

Tokens

Om online te spelen heb je natuurlijk tokens nodig voor je characters en NPCs. Deze kan je zo implementeren om een visueel beeld te geven, de links hieronder maken dat erg makkelijk en in vergelijkbare designs.
Dankjewel en veel plezier!
Work in progress!
submitted by Nibbix to LWDRPG [link] [comments]

W0107: Wet bestuurlijk verbieden ondermijnende organisaties

Wet bestuurlijk verbieden ondermijnende organisaties

Wet bestuurlijk verbieden ondermijnende organisaties

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel voor een Wet bestuurlijk verbieden ondermijnende organisaties. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Enschede, 22 maart 2020 Dekoul

VOORSTEL VAN WET

Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ondermijnende organisaties te verbieden; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Justitie.

Artikel 2

 1. Als dat noodzakelijk is in het belang van de openbare orde kan Onze Minister een rechtspersoon en ieder ander als zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten tredend lichaam of samenwerkingsverband bij beschikking verbieden als de werkzaamheid van die rechtspersoon of dat lichaam of samenwerkingsverband een cultuur van wetteloosheid creëert, bevordert of in stand houdt.
 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedraging toegerekend aan de rechtspersoon, het lichaam of het samenwerkingsverband als de gedraging heeft plaatsgevonden in het georganiseerde verband van de rechtspersoon, het lichaam of het samenwerkingsverband en de rechtspersoon, het lichaam of het samenwerkingsverband de gedraging duldt of er op andere wijze niet doeltreffend tegen optreedt.

Artikel 3

Op grond van artikel 2, eerste lid, wordt niet verboden:
a. een politieke partij;
b. een jongerenvereniging of wetenschappelijk bureau, verbonden aan een politieke partij;
c. een kerkgenootschap of een andere organisatie die gericht is op het belijden van een godsdienst of levensbeschouwing;
d. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers die krachtens haar statuten ten doel heeft om de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en bevoegd is tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4

 1. Na de bekendmaking van de beschikking wordt van het verbod onverwijld mededeling gedaan in de Staatscourant.
 2. Voor zover de beschikking strekt tot het verbieden van een corporatie als bedoeld in artikel 117 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek die niet is een Nederlandse rechtspersoon en die is ingeschreven in het handelsregister, wordt de beschikking ingeschreven in dat register.

Artikel 5

 1. Een Nederlandse rechtspersoon die met toepassing van artikel 2, eerste lid, is of wordt verboden, kan bij beschikking van Onze Minister worden ontbonden.
 2. De beschikking tot ontbinding treedt in werking zodra zij onherroepelijk is geworden.

Artikel 6

 1. Op verzoek van Onze Minister kan de rechter de goederen van de rechtspersoon ten aanzien waarvan de beschikking tot ontbinding is genomen maar nog niet in werking is getreden, onder bewind stellen. Artikel 22 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
 2. Op verzoek van Onze Minister benoemt de rechter een of meer vereffenaars van het vermogen van een ontbonden rechtspersoon.

Artikel 7

 1. Op verzoek van Onze Minister kan de rechtbank de in Nederland gelegen goederen van een met toepassing van artikel 2, eerste lid, verboden corporatie als bedoeld in artikel 117 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek die niet is een Nederlandse rechtspersoon, onder bewind stellen. Artikel 22 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
 2. Op verzoek van Onze Minister benoemt de rechtbank een of meer vereffenaars van de in Nederland gelegen goederen van een met toepassing van artikel 2, vijfde lid bedoelde, verboden corporatie. De artikelen 23 tot en met 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

 1. Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Algemene verordening gegevensbescherming, kan Onze Minister, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening op grond van deze wet, persoonsgegevens verwerken als bedoeld in het eerste lid van dat artikel.
 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 9

Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de rechtspersoon of van het lichaam of samenwerkingsverband om rechtsmiddelen aan te wenden tegen het verbod.

Artikel 10

Artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
 1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. door een beschikking van Onze Minister voor Rechtsbescherming als bedoeld in artikel 2 eerste lid, van de Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.
 1. In het derde lid wordt «door de Kamer van Koophandel en» vervangen door «door de Kamer van Koophandel,» en wordt aan het slot ingevoegd «en in het geval als bedoeld in lid 1, onder g, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Justitie».
 2. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Bij een ontbinding als bedoeld in lid 1, onder g, wordt de opgaaf gedaan door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Justitie.

Artikel 11

Artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht komt te luiden:
 1. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties, bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard, van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 12

In artikel 67, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering wordt na «139d, eerste en tweede lid,» ingevoegd «140, tweede lid,»

Artikel 13

Deze wet treedt in werking na goedkeuring door de Staten-Generaal.

Artikel 14

Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

deze wet is ingedient door Keijeman namens 1NL

MEMORIE VAN TOELICHTING

Er zijn de laatste tijd veel problemen met ondermijnende organisaties. Hierbij gaat het om één type organisatie in het bijzonder: motorbendes. 85% van de leden van motorbendes heeft een strafblad. Er wordt al veel gedaan om deze bendes aan te pakken, maar huidig moet dat via de rechter, en dat gaat erg langzaam. Het duurde bijvoorbeeld drie jaar om de Hells Angels onherroepelijk te verbieden. We kunnen niet drie jaar wachten voor andere motorbendes. Deze wet maakt een snel verbod mogelijk. Om de grondrechten van burgers te beschermen, zijn er waarborgen in de wet opgenomen:

Deze lezing loopt tot en met zondag, 28 juni

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

W0108: Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Wetswijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Enschede, 21 maart 2020 Dekoul

VOORSTEL VAN WET

Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is huurders van ligplaatsen vergelijkbare huurbescherming te bieden als huurders die een woning op de wal huren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 220, zesde lid, en 275, vierde lid, wordt «Minister voor Wonen, Wijken en Integratie» vervangen door «Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties».

B

In artikel 226, vierde lid, wordt «en van een standplaats in de zin van artikel 236» vervangen door «, van een standplaats in de zin van artikel 236 en van een ligplaats in de zin van artikel 236a».

C

In artikel 231, eerste lid, wordt «en een standplaats in de zin van artikel 236» vervangen door «, een standplaats in de zin van artikel 236 en een ligplaats in de zin van artikel 236a».

D

In artikel 233 wordt «dan wel een woonwagen of een standplaats» vervangen door «dan wel een woonwagen, een standplaats of een ligplaats».

E

Na artikel 236 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 236a Onder ligplaats wordt verstaan een plaats in het water bestemd voor het afmeren van een voor bewoning bestemd drijvend object.

F

In artikel 239 wordt «Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst» vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties».

G

Na artikel 247 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 247a
De volgende artikelen van deze onderafdeling zijn, behoudens de artikelen 251, 259, 261 lid 1 en 264, niet van toepassing op een overeen- komst van huur en verhuur die betrekking heeft op een ligplaats.

H

Na artikel 268 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 268a
 1. Bij overlijden van de huurder van een ligplaats is artikel 268 niet van toepassing indien die huurder eigenaar was van het op die ligplaats afgemeerde voor bewoning bestemde drijvend object.
 2. Van dit artikel en van artikel 229 leden 1 en 3 kan niet ten nadele van de erfgenamen, onderscheidenlijk de echtgenoot of geregistreerde partner, worden afgeweken.

I

Na artikel 270a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 270b
 1. Indien de huurder van een ligplaats eigenaar is van het op die ligplaats afgemeerde voor bewoning bestemde drijvend object, kan die huurder bij verkoop van dat drijvend object vorderen dat de rechter hem zal machtigen om de koper in zijn plaats als huurder te stellen.
 2. De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval, met dien verstande dat hij de vordering slechts kan toewijzen indien de huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de indeplaatsstelling en dat hij deze afwijst indien de voorgestelde huurder vanuit financieel oogpunt niet voldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huur. De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen.
 3. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

J

In artikel 271, eerste lid, onderdeel a, wordt «of een standplaats» vervangen door «, een standplaats of een ligplaats».

ARTIKEL II

Na artikel 208e van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 208ea
Op overeenkomsten tot verhuur van ligplaatsen, die zijn gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 236a, 247a, 268a en 270b van Boek 7 en van de tegelijk met die artikelen in werking getreden wijzigingen van de artikelen 226 lid 4, 231 lid 1, 233 en 271 lid 1 van dat boek, worden die artikelen en die wijzigingen twee kalenderjaren na dat tijdstip van toepassing.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking na goedkeuring door de Staten-Generaal.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

deze wet is ingedient door Keijeman namens 1NL

MEMORIE VAN TOELICHTING

Dit wetsvoorstel stelt huur van een ligplaats (van bijvoorbeeld een woonboot) gelijk aan de huur van een normale woning. Dit is namelijk huidig nog niet het geval. Concreet worden de volgende rechtsbeschermingen voor huurders ingevoerd:
Dit wetsvoorstel zal niet de regeldruk verhogen en is fiscaal neutraal.

Deze lezing loopt tot en met dinsdag, 30 juni

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Bitcoin Boek Gratis Bitcoin Boek Populaire Video Gratis boek Gratis e boeken downloaden - YouTube Çukur Arık Böke Erdenet Ön Izleme Free Audio Books - YouTube

Gratis Boeken Downloaden is de website waar u terecht kunt voor vele digitale boeken (gratis en betaald), ereaders en vele handige artikelen over het digitale lezen en de tips en tricks. Welkom op gratis boeken downloaden. Op onze website vindt u allerlei informatie over het digitale lezen, het begrip ebook, de bestandsformaten als een epub en pdf en nog veel meer. Kijkt u gerust eens rond op ... Kranke und Sterbende begleiten. Psalmen, Gebete, Gedichte und Geschichten, von Böke, Hubert, und eine große Auswahl ähnlicher Bücher, Kunst und Sammlerstücke erhältlich auf ZVAB.com. Böke Kontaktdaten ⏲ Öffnungszeiten Bewertungen ☎ Das Telefonbuch Ihre Nr. 1 für Adressen und Telefonnummern Gratis eBooks bei eBook.de: Hier finden Sie jede Menge kostenlose eBooks und Gratis-Leseproben. Jetzt einfach & bequem downloaden! GRATIS Versand durch Amazon. Andere Angebote 1,10 € (22 gebrauchte und neue Artikel) andere Formate: Taschenbuch , Audio-CD , Pappbilderbuch Begehre mich! - Band 1-3. von Kate B. Jacobson 16. Juni 2015. 4,1 von 5 Sternen 159. Kindle 0,00 € 0,00 € Sofort lieferbar. Die perfekte Frau (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Eins) von Blake Pierce 15. Januar 2019. 4,2 von ...

[index] [1141] [7670] [925] [3504] [7321] [6089] [508] [5028] [276] [7377]

Bitcoin Boek Gratis Bitcoin Boek Populaire Video

Download Free Ebooks - 5 Best Sites - Duration: 6:52. TJ FREE 435,630 views. 6:52. Kobo E-reader line up (Nederlands) - Duration: 2:20. Coolblue 30,137 views. 2:20. How to Download Google Books ... Ga voor meer informatie over dit Bitcoin boek naar: 🏼👉 https://www.mijntradingmentor.com/ebook 👋 Nu is een goed moment om Bitcoin te ontdekken en ermee te st... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. “Poor people have big TV's. Rich people have big libraries.” Hi, I don't get paid for any of my channels content and it takes a very long time to make audio ... Met Boekenwolk lees je onbeperkt kinderboeken op je tablet. Onbeperkt, dus zoveel je maar wilt. Om online te kunnen lezen, heb je een tablet nodig met intern...

#